Science driven ingredients

NWT-03

Text Resize

-A A +A

1307691948552Newtricious ontwikkelt bioactieve peptiden als ingrediënt voor gespecialiseerde voeding ter preventie van het metabool syndroom.

Het metabool syndroom (MBS) is een cluster van veelvoorkomende risicofactoren namelijk, diabetes en prediabetes, abdominale obesitas, hoge cholesterol levels, en hoge bloeddruk (IDF, 2013). Het MBS is uitgegroeid tot een moderne epidemie. Het beschrijft het hard groeiende probleem van hart en vaatziekten en andere risicofactoren als gevolg van een overmaat aan voedselconsumptie in relatie met een ongezonde leefstijl. Het is steeds meer bekend dat voeding een grote rol speelt bij het ontstaan van de risicofactoren van het metabool syndroom.

In het NWT-03 project worden bioactieve peptiden ontwikkeld die een rol kunnen spelen bij de preventie van het ontstaan van een aantal de risicofactoren van het MBS. Vanuit ei-eiwitbronnen zullen hoog potentiel, maar met melk en ei-eiwit als hoofdbron zullen hoog potentiële peptiden geselecteerd worden met een activiteit op het mechanisme van één van deze factoren. Deze zogenaamde eiwit hydrolysaten zullen worden toegepast in gespecialiseerde voedingsproducten.

In 2011 is Newtricious gestart met wetenschappelijk onderzoek met ei-eiwit hydrolysaten om de positieve werking aan te tonen op het behoudt van de gezondheid van bloedvaten. Inmiddels zijn twee klinische onderzoeken afgerond bij gezonde vrijwilligers. De Universiteit van Maastricht en University College Cork hebben een belangrijke rol gespeeld in de opzet en uitvoering van de studies. De positieve resultaten van deze twee studies vormden een basis voor de huidge studie waarin mensen langere tijd het hydrolysaat gebruiken. De studieresultaten worden verwacht in 2014 en zijn onderdeel voor het verkrijgen van een gezondheidsclaim.