Science driven ingredients

NWT-03 project

Text Resize

-A A +A

In het NWT-03 project worden bioactieve peptiden ontwikkeld die een rol kunnen spelen bij de preventie van een aantal van de risicofactoren van het metabool syndroom. Vanuit ei-eiwitbronnen zullen hoog potentiële peptiden geselecteerd worden met een activiteit op het mechanisme van één van deze factoren. Hierbij vormen melk en ei-eiwit de hoofdbron. Deze zogenaamde eiwit hydrolysaten worden toegepast in speciale voedingsproducten.