Science driven ingredients

NWT-02: Publicatie 5

Text Resize

-A A +A

De biologische beschikbaarheid van een met luteïne-verhoogde eidooierdrank en de gedroogde varianten
Bünger, M., Quataert, M., Kamps, L., Versloot, P., Hulshof, P.J.M., Togtema, A., Van Amerongen, A. & Mensink, M. (2014)

Doel: Onderzoeken welk effect de inname van een eidooier-zuiveldrank (NWT-02) heeft op de luteïne concentratie in het bloed. Tevens was het een doelstelling om te analyseren of er in dit opzicht verschil is tussen een vers bereide drank, en dezelfde drank na sproeidrogen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.

Methode: Aan het onderzoek hebben 100 mensen deelgenomen, voor een periode van 6 weken. De deelnemers werden verdeeld over drie groepen:
1. De verse eidooier-zuiveldrank (NWT-02) groep 
2. De gedroogde eidooier-zuiveldrank (NWT-02) groep
3. De controlegroep

De deelnemers wisten niet of ze in de controlegroep zaten, en een drankje kregen zonder de werkzame stoffen (de placebo), of in 1 van de andere 2 groepen, en een product kregen met de werkzame ingrediënten. Dit is gebruikelijk in de wetenschap om beïnvloeding van de uitkomstresultaten te voorkómen. Alle drie de groepen nuttigden elke dag één drankje. De resultaten van de groepen zijn vergeleken met de controlegroep.

Resultaten: Dit onderzoek toont aan dat zowel verse eidooier-zuiveldrank (NWT-02) groep als de gedroogde eidooier-zuiveldrank (NWT-02) groep de luteïne concentratie in het bloed significant laten stijgen in vergelijking met de controlegroep. Er is geen significant verschil tussen de verse en de gedroogde eidooier-zuiveldrank (NWT-02).

Samenvattend: In deze studie is aangetoond dat een eidooier-zuiveldrank (NWT-02) goed wordt opgenomen in het bloed, en dat er geen significant verschil is tussen een vers drankje en de gedroogde variant.
 

Mocht u meer informatie over de studie willen of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Referentie:
Bünger, M., Quataert, M., Kamps, L., Versloot, P., Hulshof, P.J.M., Togtema, A., Van Amerongen, A. & Mensink, M. (2014). Bioavailability of lutein from a lutein-enriched egg-yolk beverage and its dried re-suspended versions. International Journal of Food Sciences and NutritionThe Journal of Nutrition.