Science driven ingredients

NWT-02: Publicatie 3

Text Resize

-A A +A

De invloed van de consumptie van een ei of een eidooier-zuiveldrank gedurende 12 weken op serumlipiden, ontsteking en leverfunctie markers
Baumgartner, S., Kelly, E.R., van der Made, S., Berendschot, T.T.J.M., Husche, C., Lütjohan, D., & Plat, J. (2013)

Doel: In samenwerking met Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht evalueren of de effecten op het cholesterol metabolisme in het lichaam afhankelijk zijn van de geconsumeerde voedsel matrix. De hoofdvraag was of het cholesterol metabolisme wordt beïnvloed door het cholesterol aanwezig in een eidooier, en een eidooier-zuiveldrank (NWT-02).

Methode: Aan het onderzoek hebben 97 mensen deelgenomen, voor een periode van 12 weken. De deelnemers waren gezond en werden willekeurig verdeeld over drie groepen:
1. De met luteïne-verhoogde eieren-groep
2. De eidooier-zuiveldrank (NWT-02) groep
3. De controlegroep

De deelnemers wisten niet in welke groep ze zaten om beïnvloeding van de uitkomstresultaten te voorkómen. Dit is gebruikelijk bij wetenschappelijke onderzoeken. De resultaten van de eerste twee groepen zijn vergeleken met de controlegroep, om zo te onderzoeken wat het effect van iedere groep individueel is.

Resultaten: In vrouwen vertoonde consumptie van de eidooier-zuiveldrank (NWT-02) groep, in tegenstelling tot wanneer luteïne-verhoogde eieren werden geconsumeerd, niet tot stijging van de LDL-cholesterol concentratie in het bloed, LDL-cholesterol is het 'slechte' cholesterol in ons lichaam. Wanneer de NWT-02 groep werd vergeleken met de controlegroep, werd er geen significant verschil waargenomen op de LDL-cholesterol-concentratie bij vrouwen. In mannen zijn geen significante verschillen waargenomen tussen de drie groepen.

Samenvattend: Na 12 weken resulteert dagelijkse consumptie van een met luteïne-verhoogd ei in een verhoging van het 'slechte' cholesterol in het lichaam. Deze stijging is minder uitgesproken wanneer men dagelijks een eidooier-zuiveldrank (NWT-02) nuttigt.

 

Mocht u meer informatie over de studie willen of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Referentie:
Baumgartner, S., Kelly, E.R., van der Made, S., Berendschot, T.T.J.M., Husche, C., Lütjohan, D., & Plat, J. (2013). The influence of consuming an egg or an egg-yolk buttermilk drink for 12 wk on serum lipids, inflammation, and liver function markers in human volunteers. Nutrition, 29, p. 1237-1244.