Science driven ingredients

NWT-02: publicatie 2

Text Resize

-A A +A

Het effect van speciale eieren en een op eidooier gebaseerde zuiveldrank op serum luteïne en zeaxanthine concentraties en de macula pigment optische dichtheid: resultaten van een gerandomiseerde trial
Kelly, E.R., Plat, J., Haenen, G.R.M.M., Kijlstra, A., & Berendschot, T.T.J.M (2014)

Doel: In samenwerking met Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht onderzoeken wat het effect is van speciale eieren (eieren met een hoog gehalte aan luteïne en zeaxanthine) en een eidooier-zuiveldrank (NWT-02) op de luteïne concentratie in het bloed en de hoeveelheid maculapigment bij gezonde mensen.

Methode: Aan het onderzoek hebben 100 mensen deelgenomen, voor een periode van 90 dagen. De 100 deelnemers werden willekeurig verdeeld over vijf groepen:
1. De normale eieren-groep
2. De eidooier-zuiveldrank groep (NWT-02)
3. De met luteïne-verhoogde eieren-groep
4. De met zeaxanthine-verhoogde eieren-groep
5. De controlegroep

Zoals gebruikelijk in wetenschappelijk onderzoen wisten de deelnemers niet in welke groep ze zaten om beïnvloeding van de uitkomstresultaten te voorkómen. Wanneer ze in een van de ei-groepen zaten aten ze dagelijks een normaal ei, een met luteïne-verhoogd ei, of een met zeaxanthine-verhoogd ei naast hun gebruikelijke eetpatroon. Deelnemers in de eidooier-zuiveldrank groep (NWT-02) nuttigde dagelijks het drankje naast hun gebruikelijke eetpatroon. De resultaten van de eerste vier groepen zijn vergeleken met de controlegroep, om zo te onderzoeken wat het effect van iedere groep individueel is.

Resultaten: Dagelijkse consumptie van een met luteïne- of zeaxanthine-verhoogd ei, of een eidooier-zuiveldrank (NWT-02) leidt tot een toename van de luteïne en zeaxanthine concentratie in het bloed. Na 90 dagen was er geen significant verschil in de hoeveelheid maculapigment (MPOD) wanneer groep 1, 2, 3 of 4 vergeleken werd met de controlegroep.  

Samenvattend: In vergelijking met het controleproduct leidt dagelijkse consumptie gedurende 90 dagen van een eidooier-zuiveldrank (NWT-02) tot een stijging van de luteïne- en zeaxanthine concentratie in het bloed, maar niet tot een toename in de hoeveelheid maculapigment. De unieke combinatie NWT-02 is na 12 weken goed opgenomen in het bloed, maar leidt nog niet tot een toename van het maculapigment in het oog. Hieruit kunnen we concluderen dat een gebruiksperiode van 3 maanden niet toereikend is om het effect van NWT-02 op de hoeveelheid maculapigment in het oog aan te tonen.

Mocht u meer informatie over de studie willen of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Referentie:
Kelly, E.R., Plat, J., Haenen, G.R.M.M., Kijlstra, A., & Berendschot, T.T.J.M (2014). The effect of modified eggs and egg-yolk based on serum lutein and zeaxanthin concentrations and macular pigment optical density: results from a randomized trial. Plos one, 9(3):e92659.