Science driven ingredients

NWT-02: publicatie 1

Text Resize

-A A +A

Het effect van een met luteïne-verhoogde ei-drank op de ontwikkeling van Macula Degeneratie, een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde interventiestudie
van der Made, S.M., Kelly, E.R., Kijlstra, A., Plat, J., Berendschot, T.T.J.M. (2016).

Doel: In samenwerking met het Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht onderzoeken of een met luteïne-verhoogde eidooierdrank (NWT-02) effectief is bij mensen met vroege tekenen van Macula Degeneratie (MD) en gezonde mensen.

Methode: Aan het onderzoek hebben 100 mensen deelgenomen, voor een periode van 12 maanden. De 100 deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee groepen, de controlegroep en de NWT-02-groep. De deelnemers wisten niet in of ze in de controlegroep zaten, en een drankje kregen zonder de werkzame stoffen (de placebo), of in de NWT-02-groep, en een zuiveldrankje kregen met de werkzame ingrediënten. Dit is gebruikelijk in de wetenschap om beïnvloeding van de uitkomstresultaten te voorkómen. Beide groepen nuttigden elke dag één drankje. De resultaten van de NWT-02-groep zijn vergeleken met de controlegroep, om zo te onderzoeken wat het effect van NWT-02 is.

Resultaten: Het effect van de unieke combinatie NWT-02 is getest op (A) de luteïne concentratie in het bloed, (B) de hoeveelheid maculapigment, (C) de gezichtsscherpte, en (D) licht-donker adaptatie.

A      Luteïne concentratie in het bloed
Het menselijk lichaam kan zelf geen luteïne aanmaken en dient het op te nemen uit de voeding, om het vervolgens via het bloed naar het oog te transporteren. Om te onderzoeken of het lichaam de luteïne uit NWT-02 goed opneemt is de luteïne concentratie in het bloed gemeten. Grafiek A laat zien dat de luteïne concentratie in het bloed vele malen hoger is bij gebruik van NWT-02 in vergelijking met het controleproduct.

B      Hoeveelheid maculapigment
Bij Macula Degeneratie speelt voornamelijk de hoeveelheid maculapigment een belangrijke rol, omdat het bescherming geeft aan het netvlies en in het bijzonder de macula. Het is dus van belang dat het maculapigment voldoende aanwezig blijft. De hoeveelheid maculapigment wordt vastgesteld door de Macula Pigment Optische Densiteit (MPOD) te meten. Grafiek B toont aan dat bij dagelijkse inname van NWT-02 het maculapigment toeneemt bij mensen met vroege tekenen van MD en bij gezonde mensen. Verder laat de grafiek zien dat bij gebruik van het controleproduct de hoeveelheid maculapigment afneemt.

C      Gezichtsscherpte
Dagelijks gebruik van NWT-02 leidt ook tot behoud van de gezichtsscherpte. De gezichtsscherpte wordt gemeten met behulp van de bekende letterkaart die de opticien en oogarts gebruikt. De gezichtsscherpte wordt uitgedrukt in Snellen visus. Grafiek C laat zien dat bij dagelijks gebruik van NWT-02 de gezichtsscherpte verbeterd in vergelijking met het controleproduct. Deze verbetering komt overeen met een halve lijn op de letterkaart van de opticien en oogarts.

D      Licht-donker adaptatie
Mensen met Macula Degeneratie hebben vaak problemen met het waarnemen van contrastverschil, dit beïnvloed voornamelijk het nachtzicht. Er wordt ook wel gezegd dat de licht-donker adaptatie is afgenomen. Voor het meten van de licht-donker adaptatie in de wetenschap wordt een bepaalde ratio gebruikt en geldt: een dalende lijn betekend een positief effect. Grafiek D laat zien dat bij gebruik van NWT-02 de licht-donker adaptatie verbetert (afname van de lijn), in vergelijking met het controleproduct.

 Combinatie van speciale eieren en zuivel

Samenvattend:  In vergelijking met het controleproduct verbetert een met luteïne-verhoogde eidooierdrank (NWT-02) het gezichtsvermogen bij mensen met droge Macula Degeneratie en bij gezonde mensen, door: een goede opname van de werkzame ingrediënten in het bloed, toename van de hoeveelheid maculapigment, verbetering van de gezichtsscherpte, en contrastgevoeligheid.

Mocht u meer informatie over de studie willen of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Referentie:
van der Made, S.M., Kelly, E.R., Kijlstra, A., Plat, J., Berendschot, T.T.J.M. (2016). Increased Macular Pigment Optical Density and Visual Acuity following Consumption of a Buttermilk Drink Containing Lutein-Enriched Egg Yolks: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. 

(Klik hier voor de volledige publicatie)