Science driven ingredients

Missie, Visie en Strategie

Text Resize

-A A +A

De missie van Newtricious is om bij te dragen aan het tot stand komen van een betere wereld, via de ontwikkeling en valorisatie van unieke wetenschappelijke kennis over voedingsproducten ter preventie en vroege behandeling van chronische ziekten. Ons domein is wanneer het nog te vroeg is voor geneesmiddelen, maar met een dringende behoefte voor interventiemaatregelen - gebaseerd op wetenschappelijk bewezen positieve effecten op de gezondheid..

Onze visie is dat (speciale) voeding een actieve en belangrijke rol kan spelen bij de preventie en milde behandeling van chronische ziekten. Een verbetering in de kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

De gehanteerde strategie is om, in samenwerking met innovatieve marktpartijen, organisaties, toonaangevende onderzoeksinstellingen en overheden, (kennis over) speciale voeding te ontwikkelen die succesvol geïntroduceerd kan worden op de consumentenmarkt.